главна снимка начало
Bulgarian for foreigners
Разговорен английски
ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Български език за чужденци
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Френски език първо ниво- за начинаещи
Английски език - корпоративно обучение
Курс "Презентационни умения" организира М3 College
Курсове по немски език от април месец, нива В1, В1+
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Болгарский язык для иностранцев
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Курс по френски език - първо ниво
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Разговорен английски
Bulgarian for foreigners
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Д-Р КИРОВА – разработва дипломни, курсови работи, казуси, презентации, статистически анализи с SPSS20
Д-Р КИРОВА Skype-обучение по статистика с SPSS20, иконометрия, ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА И ЕС
Курс по EXCEL2010 за напреднали – статистика, финанси, оптимиране с DATA ANALYSIS, SOLVER, PIVOT, VLOOKUP
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Български език за чужденци
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Английски език - корпоративно обучение
Френски език първо ниво- за начинаещи
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Болгарский язык для иностранцев
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Курс "Спонсорирано обучение по QA и работа"
Разговорен английски
Bulgarian for foreigners
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Д-Р КИРОВА Оn-line курс по ACCESS2010, разработка на проект на релационна база данни
КУРС по графичен дизайн CORELDRAW, PHOTOSHOP, цветоотделяне
Моделиране на решенията и анализ- задачи по линейно оптимиране с програмата POM, иконометрия с Eviews
Курс по EXCEL2010 за напреднали – статистика, финанси, оптимиране с DATA ANALYSIS, SOLVER, PIVOT, VLOOKUP -
Курсове по WINDOWS7/8, WORD2010, EXCEL, POWER POINT за начинаещи и напреднали
Д-Р КИРОВА- Уроци и консултации Математика, Числени методи, линейно оптимиране
Курс по програмиране на PYTHON
Д-Р КИРОВА – Обучение по информатика –програмиране на С++, PYTHON, MATLAB, PASCAL, PROLOG
Д-Р КИРОВА разработва статистически дисертационни анализи, публикации,
Д-Р КИРОВА Медицинска статистика с SPSS20, EVIEWS, SAS
Д-Р КИРОВА Отлични 27 компютърни курсове
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Реклама Карта на сайта Контакти Условия за ползване Често задавани въпроси