главна снимка начало
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Разговорен английски
Bulgarian for foreigners
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Д-Р КИРОВА – разработва дипломни, курсови работи, казуси, презентации, статистически анализи с SPSS20
Д-Р КИРОВА Skype-обучение по статистика с SPSS20, иконометрия, ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА И ЕС
Курс по EXCEL2010 за напреднали – статистика, финанси, оптимиране с DATA ANALYSIS, SOLVER, PIVOT, VLOOKUP
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Български език за чужденци
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Английски език - корпоративно обучение
Френски език първо ниво- за начинаещи
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Болгарский язык для иностранцев
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Курс "Спонсорирано обучение по QA и работа"
Разговорен английски
Bulgarian for foreigners
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Д-Р КИРОВА Оn-line курс по ACCESS2010, разработка на проект на релационна база данни
КУРС по графичен дизайн CORELDRAW, PHOTOSHOP, цветоотделяне
Моделиране на решенията и анализ- задачи по линейно оптимиране с програмата POM, иконометрия с Eviews
Курс по EXCEL2010 за напреднали – статистика, финанси, оптимиране с DATA ANALYSIS, SOLVER, PIVOT, VLOOKUP -
Курсове по WINDOWS7/8, WORD2010, EXCEL, POWER POINT за начинаещи и напреднали
Д-Р КИРОВА- Уроци и консултации Математика, Числени методи, линейно оптимиране
Курс по програмиране на PYTHON
Д-Р КИРОВА – Обучение по информатика –програмиране на С++, PYTHON, MATLAB, PASCAL, PROLOG
Д-Р КИРОВА разработва статистически дисертационни анализи, публикации,
Д-Р КИРОВА Медицинска статистика с SPSS20, EVIEWS, SAS
Д-Р КИРОВА Отлични 27 компютърни курсове
Курсове по немски език от април месец, нива В1, В1+
Български език за чужденци
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Френски език първо ниво - за начинаещи
Английски език - корпоративно обучение
Български език за чужденци – корпоративно обучение
курс по италиански език - А1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - НИВО А1
Интерактивни курсове по английски език
Съботно-неделен курс „Java BackEnd Developer”
Обучение по програмиране на С
Курс Мениджърски умения
Д-Р КИРОВА обучение по MATLAB за начинаещи - разработва финансови приложения- 0886719393 skype:knkirova
Курс по статистика с SPSS20, EVIEWS, SAS– индивидуално, фирмено и Skype обучение за страната и ЕС-
Обучение по програмиране на С
Курс „Java BackEnd Developer”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Реклама Карта на сайта Контакти Условия за ползване Често задавани въпроси