главна снимка начало
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Български език за чужденци
Грант заем честен и сериозен
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Английски език - корпоративно обучение
Френски език първо ниво- за начинаещи
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Болгарский язык для иностранцев
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL , FCE , CAE
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Разговорен английски
Bulgarian for foreigners
Български език за чужденци
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Бизнес английски - ПЪРВО ниво
Курс Компютърна грамотност, ниво 2
Френски език първо ниво - за начинаещи
Английски език - корпоративно обучение
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Курсове по Графичен дизайн, гр. Пловдив
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Болгарский язык для иностранцев
Курсове за Microsoft Word, гр. Пловдив
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Годишно счетоводно приключване и фирмено счетоводство
Bulgarian for foreigners
Разговорен английски
Английски език - корпоративно обучение
Френски език първо ниво- за начинаещи
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Болгарский язык для иностранцев
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Иновативни занимания по Ментална аритметика
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Български език за чужденци
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Английски език - корпоративно обучение
Френски език първо ниво- за начинаещи
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Болгарский язык для иностранцев
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Реклама Карта на сайта Контакти Условия за ползване Често задавани въпроси