главна снимка начало
Курс по Делово общуване и бизнес етикет
Курс по Делова кореспонденция
Курс ТРЗ-труд и работна заплата и социално осигуряване
Фирмено счетоводство и годишно счетоводно приключване
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Български език за чужденци
Грант заем честен и сериозен
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Английски език - корпоративно обучение
Френски език първо ниво- за начинаещи
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Болгарский язык для иностранцев
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL , FCE , CAE
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Разговорен английски
Bulgarian for foreigners
Български език за чужденци
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Бизнес английски - ПЪРВО ниво
Курс Компютърна грамотност, ниво 2
Френски език първо ниво - за начинаещи
Английски език - корпоративно обучение
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Курсове по Графичен дизайн, гр. Пловдив
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Болгарский язык для иностранцев
Курсове за Microsoft Word, гр. Пловдив
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Годишно счетоводно приключване и фирмено счетоводство
Bulgarian for foreigners
Разговорен английски
Английски език - корпоративно обучение
Френски език първо ниво- за начинаещи
Български език за чужденци – корпоративно обучение
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Болгарский язык для иностранцев
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Иновативни занимания по Ментална аритметика
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Български език за чужденци
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Английски език - корпоративно обучение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Реклама Карта на сайта Контакти Условия за ползване Често задавани въпроси